www.go2.nl'; if($_POST['do']){ if(strlen($_POST['voornaam']) < 2){ $fouten .= "
  • Uw voornaam moet minstens 2 karakters lang zijn.
  • "; } if(strlen($_POST['naam']) < 2){ $fouten .= "
  • Uw naam moet minstens 2 karakters lang zijn.
  • "; } if(!eregi("^[a-z0-9]+([_\\.-][a-z0-9]+)*@([a-z0-9]+([\.-][a-z0-9]{1,})+)*$", $_POST['email'])){ $fouten .= "
  • Gelieve een geldig e-mailadres op te geven.
  • "; } if($fouten){ $error = '
    '; // Aanpassen .._formulier eval("\$content = \"".get_template("contact_formulier")."\";"); } else{ eval("\$message = \"".get_template("contact_mail")."\";"); // UITLEG mailIt FUNCTIE // mailIt($to, $from, $fromname, $message, $subject, $template="mailbody", $html=1) // Email naar sales@Go2.nl vanwege afzender $page = $p; $result = mailIt($emailbeh, $_POST['email'], $_POST['voornaam']." ".$_POST['naam'], $message, "Via contactformulier ".$page.".Go2.nl", "mailbody", 1); eval("\$content = \"".get_template("contact_bevestiging")."\";"); } } else{ // Aanpassen .._formulier eval("\$content = \"".get_template("contact_formulier")."\";"); } break; } $content = rc($content); $page_name = "www"; // prefix voor de URL onder het logo, zoals www.go2.nl/hotels $suffix = "/contact"; // suffix voor de URL onder het logo, zoals www.go2.nl/hotels $content = str_replace("contact_form.php", "contact_beheerder.php", $content); eval("\$varia_teller = \"".get_template("teller_varia")."\";"); eval ( "echo \"".get_template("main_design")."\";" ) ; ?>