Gelieve een titel op te geven van minimum 4 karakters."; } if(strlen($_POST['url']) < 11 || !ereg("http", $_POST['url'])){ $fouten .= "
 • Gelieve een url op te geven van minimum 4 karakters die begint met http:// of https://
 • "; } if($_POST['cat'] == -1){ $fouten .= "
 • Gelieve een categorie te selecteren
 • "; } if(strlen($_POST['naam']) < 1){ $fouten .= "
 • Gelieve uw naam in te vullen
 • "; } if(!eregi("^[a-z0-9]+([_\\.-][a-z0-9]+)*@([a-z0-9]+([\.-][a-z0-9]{1,})+)*$", $_POST['email'])){ $fouten .= "
 • Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.
 • "; } if($_POST['av'] != 1){ $fouten .= "
 • Indien u een link wilt toevoegen moet u zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden.
 • "; } if($fouten){ $error = ''; eval("\$content = \"".get_template("nieuwelink_formulier")."\";"); } else{ $nquery = mysql_query("INSERT INTO go2_linkenterers (lename, lemail, lecomment) VALUES ('".$_POST['naam']."', '".$_POST['email']."', '".$_POST['comm']."')"); $id = mysql_insert_id(); // Joachim (9/10/06): Bram, hier zou nog het nieuwe form-veldje 'backurl' moeten toegevoegd worden zodat dit ook bewaard wordt. $query = mysql_query("INSERT INTO go2_waitinglinks (lcid, lurl, lname, ltype, lorder, llastupdate, lleid) VALUES(".$_POST['cat'].", '".$_POST['url']."', '".$_POST['titel']."', 1, 0, ".time().", ".$id.")"); if(wishesMail($_POST['p'])){ $headers .= "From: noreply@Go2.nl\r\n"; $txt = "Beste\nEr werd een nieuwe link aangemeld op ".$_POST['p'].".Go2.nl\nNaam: ".$_POST['naam']."\nURL: ".$_POST['url']."\n\n-------------------------------------------------------------------------------\nIndien u deze e-mail niet meer wenst te ontvangen, gelieve dit uit te schakelen\nvia het admin panel van Go2.nl/admin in het menu 'Profiel aanpassen'."; @mail($to, "Nieuwe aanmelding voor ".$_POST['p'].".Go2.nl", $txt, $headers); } eval("\$content = \"".get_template("nieuwelink_bevestiging")."\";"); } } else{ eval("\$content = \"".get_template("nieuwelink_formulier")."\";"); } break; case 'ok': if($_GET['nb'] == "1") $nbmsg = "U bent daarenboven succesvol ingeschreven op onze nieuwsbrief!
  "; eval("\$content = \"".get_template("nieuwelink_bevestiging")."\";"); break; } $content = rc($content); $page_name = "www"; // prefix zodat het www.go2.nl/hotels is eval("\$varia_teller = \"".get_template("teller_varia")."\";"); eval ( "echo \"".get_template("main_design")."\";" ) ; ?>